Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o plikach cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję

 

Zawory regulacyjne

Oferta
Partnerzy
Firma
ENGLISH
Akcesoria
Hydranty
Łączniki
Przepustnice
Zasuwy klinowe
Zawory bezpieczeństwa

Zawory regulacyjne - zastosowania i budowa

Podczas transportu wody ze stacji uzdatniania do końcowego odbiorcy za pośrednictwem rozległej sieci wodociągowej, zachodzi konieczność regulacji jej parametrów w taki sposób aby miejscowo zapewnić optymalne warunki do realizacji procesu dystrybucji. Kilka typowych przykładów omawiamy poniżej:

Zawory regulacyjne w sieciach z dużym zróżnicowaniem wysokości

Zawory regulacyjne stosuje się w sieciach w terenie o zróżnicowanych rzędnych. Aby umożliwić zasilanie wszystkich odbiorców z jednego źródła (np. pompowni lub zbiornika retencyjnego) i ochronić odbiorców położonych na niższych rzędnych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, konieczne jest podzielenie sieci na strefy o różnym poziomie ciśnienia. W tym celu stosujemy zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia

Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia
Fot. 1: Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia

Zawory regulacyjne do kontroli poziomu cieczy w zbiornikach

Zbiorniki retencyjne (magazynujące wodę) posiadają odpowiednią pojemność, aby w godzinach szczytu uzupełniać różnicę pomiędzy chwilowym zapotrzebowaniem na wodę a aktualną jej produkcją na stacji uzdatniania wody (SUW). W godzinach poza szczytem, zbiorniki muszą zostać napełnione. W zależności od sytuacji dopływ wody do zbiornika musi być całkowicie lub częściowo otwarty. Kiedy poziom wody osiągnie maksimum, aby zabezpieczyć zbiornik przed przelaniem i utratą wody należy odciąć jej dopływ - w takich sytuacjach zastosowanie mają zawory regulacyjne sterujące poziomem wody

Zawór regulacyjny - zawór altymetryczny
Fot. 2: Zawór regulacyjny - zawór sterujący poziomem wody

Zawory regulacyjne do zapobiegania niekontrolowanym wyciekom

Sieci wodociągowe ulegają awariom, rurociągi pękają, ulegają rozszczelnieniu lub zostają uszkodzone na skutek prowadzonych prac ziemnych w gęsto uzbrojonym terenie. Szczególnie w przypadku rurociągów magistralnych, o dużych średnicach, w przypadku takiej awarii następuje niekontrolowany wypływ wody z sieci o znacznej wartości. Prowadzi to do dużych strat wody oraz stwarza zagrożenie dla otoczenia (zalewania ulic, piwnic domów, degradacja terenu ip.) W takiej sytuacji priorytetem staje się jak najszybsze odcięcie dopływu wody do miejsca wycieku - funkcja, którą spełniają zawory nadprędkości

Zawór regulacyjny - zawór nadprędkości
Fot. 3: Zawór regulacyjny - zawór nadprędkości

W powyższych sytuacjach stoowane są membranowe zawory regulacyjne do sieci wodociągowych.

W odróżnieniu od innych metod sterowania parametrami sieci wodociągowej membranowe zawory regulacyjne pozwalają na przeprowadzenie procesu regulacji z wykorzystaniem tylko i wyłącznie energii wody znajdującej się w rurociągu. Nie jest konieczne w takim przypadku doprowadzanie do miejsca instalacji energii elektrycznej co daje dużą autonomię w pracy zaworów regulacyjnych.

Zawór regulacyjny - szybki zawór upustowy
Fot. 4: Zawór regulacyjny - szybki zawór upustowy

Membranowe zawory regulacyjne - podział

Membranowe zawory regulacyjne ze względu na realizowane funkcje możemy podzielić na następujące grupy:

  • zawory redukcyjne ciśnienia (reduktory ciśnienia) Fot. 1 i 6
  • zawory altymetryczne (sterujące poziomem cieczy w zbiornikach) Fot. 2, 7 i 9
  • szybkie zawory upustowe (zabezpieczające przed nadmiernym, nagłym wzrostem ciśnienia w instalacji) Fot. 4
  • zawory nadprędkości (reagujące na nagły wzrost przepływu wody) Fot. 3
  • zawory regulacyjne przepływu (sterujące wielkością przepływu w sieci) Fot. 5
  • zawory przeciwuderzeniowe (pozwalające zmniejszyć ryzyko powstania uderzeń hydraulicznych w sieci) Fot. 8
  • zawory sterujące i monitorujące w instalacjach przeciwpożarowych - Fot. 10 i 11

W każdej z podanych powyżej grup membranowych zaworów regulacyjnych możemy także wyróżnić kilka podgrup, które mogą realizować jedną lub kilka funkcji jednocześnie (np. redukcja ciśnienia wylotowego z funkcją utrzymania ciśnienia dolotowego powyżej określonego poziomu) Fot. 12.

Zawór regulacyjny - regulator przepływu
Fot. 5: Zawór regulacyjny - regulator przepływu

Membranowe zawory regulacyjne - budowa

Typowe membranowe zawory regulacyjne składają się z dwóch podstawowych elementów:

  • zaworu głównego
  • obwodu pilotującego wyposażonego w zawór pilotowy wraz z osprzętem

Idea pracy membranowych zaworów regulacyjnych w uproszczeniu polega na przeniesieniu za pomocą sprzężenia hydraulicznego ruchu tłoka zaworu pilotującego na ruch roboczy grzyba zaworu głównego do osiągnięcia stanu równowagi. Unika się w ten sposób konieczności wyposażania zaworu regulacyjnego w potężne sprężyny tak, aby zrównoważyć siły powstające w wyniku nacisku cieczy będącej pod ciśnieniem na grzyb zaworu głównego. Ma to szczególne znaczenie przy rosnących średnicach urządzenia. Woda pod odpowiednim ciśnieniem (zmodyfikowanym w zaworze pilotującym) doprowadzona nad membranę zaworu głównego wykonuje pracę która musiałaby być wykonana przez sporych rozmiarów sprężynę.

Nasza oferta membranowych zaworów regulacyjnych

Ze względu na wieloletnie doświadczenia związane z membranowymi zaworami regulacyjnymi oferujemy pełen zakres usług związany z ich doborem, dostawą i szkoleniem w zakresie eksploatacji. Zajmujemy się również diagnostyką i obsługą posprzedażną.

W celu uzyskania fachowej i niezależnej porady związanej z zaworami regulacyjnymi skontaktuj się z naszym biurem:
tel: 0-58 665-73-17
tel: 0-58 620-89-97
fax: 0-58 665-73-18
e-mail: biuro@interide.pl

Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia
Fot. 6: Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia, wersja wysokociśnieniowa


Zawór regulacyjny - zawór sterujący poziomem wody
Fot. 7: Zawór regulacyjny - zawór sterujący poziomem wody


Zawór regulacyjny - zawór przeciwudzerzeniowy
Fot. 8: Zawór regulacyjny - zawór przeciwuderzeniowy


Zawór regulacyjny - zawór sterujący poziomem wody
Fot. 9: Zawór regulacyjny - zawór sterujący poziomem wody


Zawór regulacyjny - zespół startu pompy tryskaczowej
Fot. 10: Zawór regulacyjny - zespół startu pompy tryskaczowej


Zawór regulacyjny - sterujący instalacji pianowej
Fot. 11: Zawór regulacyjny - zawór sterujący instalacji pianowej


Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia
Fot. 12: Zawór regulacyjny - reduktor ciśnienia z funkcją podtrzymania ciśnienia na dopływie